Termeni si Conditii

Termenii si conditiile de utilizare a serviciilor oferite de REseller.ro

 
1. Preambul
Prezenta conventie privind “Termenii si conditiile de utilizare a serviciilor Reseller.ro” (denumita in continuare “conventia”), stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa situl Reseller.ro (denumit in continuare “situl”) ori poate utiliza in orice mod serviciile Reseller.ro (denumit in continuare “serviciul”), si are valoarea unei conventii incheiate intre Reseller.ro (denumit in continuare “furnizorul”), in calitatea sa de proprietar si administrator al sitului si de furnizor al serviciului, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza situl sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul (denumit in continuare “utilizatorul”).

2. Politici de publicare a continutului
Este interzisa publicarea pe serverele furnizorului de continuturi sau trimiteri (links) catre astfel de continuturi care: (i) incalca ori prejudiciaza in orice mod drepturile de proprietate intelectuala ale altor persoane ori alte drepturi; (ii) au continut obscen sau pornografic sau de natura violenta; (iii) au continut defaimator sau calomnios; (iv) au continut cu caracter rasial ori discriminatoriu; (v) contin virusi, cai troieni sau altele similare; (vi) contin software piratat sau se adreseaza celor care pirateaza software ori practica orice activitati similare.

3. IRC
Este interzisa operarea de IRC (Internet Relay Chat) sau de roboti de IRC de pe serverele Furnizorului, ori gazduirea pe serverele furnizorului a oricarui fisier care are legatura cu IRC sau a oricaror fisiere similare.

4. E-mail
Este interzisa trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute si ca SPAM sau UCE) de catre utilizatori, folosind serviciul sau o adresa de email administrata de pe un alt sistem care sa contina referiri la situl utilizatorilor, daca acest site este gazduit pe serverele Reseller.ro.

5. Activitati ilegale
Este interzisa utilizarea in orice mod a sistemului Reseller.ro, a sitului ori a serviciului pentru desfasurarea oricaror activitati ilegale sau care au legatura cu activitati ilegale, incluzand, dar fara a se limita la patrunderea in alte sisteme, fraude cu carti de credit, furturi, amenintari sau violenta, precum si orice incercare de subminare sau de provocare de pagube unui server Reseller.ro sau unui utilizator al Reseller.ro.
Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu introduce orice fel de virusi pe site ori in sistemul Reseller.ro si de a se abtine de la orice fel de actiuni de tipul “flooding”, “spamming”, “mailbombing” or “crashing”, precum si de la trimiterea de mesaje nesolicitate catre orice alt utilizator.
Este interzisa, de asemenea, folosirea de catre utilizatori a oricaror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea functionarii situl ori serviciului sau la impiedicarea ori tulburarea in orice mod a functionarii acestora.
Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu utiliza informatiile ori facilitatile oferite de site ori de serviciu in orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori altor utilizatori, si de a nu accesa fara autorizarea expresa a furnizorului ori in alte modalitati decat cele permise de furnizor baza de date utilizata pentru prestarea serviciului.
In cazul incalcarii acestor prevederi, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda / inchide conturile celor care se fac vinovati de desfasurarea de activitati ilegale.
Totodata Furnizorul poate proceda la stergerea tuturor datelor de pe server, putand refuza in astfel de situatii solicitarile de returnare a tarifelor pentru perioada in care serviciul nu a fost prestat intrucat contul a fost suspendat / inchis pentru desfasurarea de activitati ilegale.
Furnizorul are dreptul de a retine sumele de bani primite de la utilizator ca o sanctiune a incalcarii prezentului acord de utilizare.

6. Informatii si materiale
In toate situatiile in care utilizeaza in orice mod ori posteaza pe siturile proprii informatii ori materiale, utilizatorii isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile respective.
Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru materialele si informatiile postate pe siturile proprii ori pentru opiniile de orice fel exprimate in orice zone ale siturilor proprii. Utilizatorii inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a prevederilor precedente nu poate angaja in niciun mod raspunderea furnizorului, ci numai raspunderea utilizatorilor.

7. Numele-gazda si adresa IP
Furnizorul este si va ramane singurul proprietar al tuturor adreselor IP din reteaua furnizorului.
Utilizatorii nu au dreptul sa modifice configuratia TCP/IP sau sa utilizeze configuratii care nu au fost alocate utilizatorilor de catre furnizor.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a schimba adresele IP atribuite utilizatorilor pe perioada reactualizarii retelei, a furnizarii securitatii sau a oricarui serviciu de migrare din retea.

8. Achitarea tarifelor pentru prestarea serviciului
Toate si orice tarife (taxe) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta sunt exprimate in EURO (€), urmand ca achitarea acestora sa fie efectuata in LEI la cursul oficial RON/EURO stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua facturarii.

9. Taxa pe valoarea adaugata
Tarifele (taxele) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta NU includ taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora.

10. Facturile proforme
Dupa emiterea de catre furnizor a facturilor proforme, utilizatorii pot obtine aceste facturi prin accesarea sistemului de plati al Reseller.ro

11. Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea serviciului
Conturile utilizatorilor pentru care achitarea catre furnizor a tarifelor (taxelor) pentru prestarea serviciului se face prin cecuri sau ordine de plata ce vor fi setate si activate numai atunci cand cecul va fi primit de catre furnizor ori cand utilizatorul va transmite prin fax sau e-mail dovada inaintarii ordinului de plata.
In toate cazurile, furnizorul are dreptul de a stabili in mod discretionar, ori de cate ori considera necesar, ca setarea si activarea conturilor utilizatorilor se va face numai atunci cand furnizorul va incasa suma corespunzatoare tarifului ori contul bancar al furnizorului va fi creditat cu aceasta suma, operatiunea fiind confirmata furnizorului de catre banca acestuia.

12. Termenele de plata
In functie de regularitatea cu care se fac comenzile, utilizatorii au la dispozitie termene diferite de plata.
Pentru comenzile noi, termenul de plata este de 15 zile. Daca la expirarea acestui termen utilizatorul nu a achitat comanda efectuata, atunci impotriva acestuia se vor lua masurile de la art. 14 din prezentul acord.
Pentru orice plata care nu implica o comanda noua (ex: pachete de gazduire, prelungire domeniu .ro, etc), scadenta facturilor emise de Furnizor este de 30 de zile.
Depasirea acestui termen ofera Furnizorului dreptul de a aplica sanctiunile prevazute la art. 14 din prezentul acord.

13. Plata in avans
Furnizorul va oferi utilizatorilor posibilitatea de a plati serviciul in avans pe o perioada de minim o luna de zile si maximum 24 de luni.
In cazul in care utilizatorul va achita serviciul in avans pe mai multe luni, furnizorul se obliga sa ofere serviciul catre utilizator pe toata perioada platita in avans de catre utilizator.
Utilizatorul nu are dreptul sa ceara banii inapoi pentru plata in avans.

14. Suspendarea contului pentru neplata tarifelor
Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea Serviciului in termenul prevazut de Acord vor fi suspendate pana la confirmarea efectuarii platii sau pana la data efectuarii platii, asa cum se mentioneaza in articolul privitor la modalitatile de plata a tarifelor.
Reactivarea conturilor se va putea face fie dupa confirmarea efectuarii platii, prin transmiterea dovezii platii, fie dupa efectuarea platii, in conditiile mentionate la sectiunea “Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea Serviciului”.
Ca urmare a suspendarii contului, Furnizorul va generea automat pe pagina utilizatorului un anunt care va contine logo-ul Furnizorului si datele de contact ale acestuia.
Anuntul va cuprinde motivele pentru care contul a fost suspendat si modalitatile de plata pe care le are utilizatorul.
De asemenea, Furnizorul va oferi si datele de contact pentru ca utilizatorul sa poata lua legatura cu Furnizorul pentru orice motiv.
Prin postarea acestui anunt, Furnizorul nu urmareste sa se promoveze pe pagina de internet a utilizatorului. Furnizorul foloseste acest anunt pentru a aduce la cunostinta utilizatorului faptul ca acesta nu si-a indeplinit obligatiile de plata a tarifelor.
La data suspendarii contului utilizatorului pentru neplata tarifelor, Furnizorul va putea proceda si la inlaturarea oricaror date existente pe server-ele Furnizorului, in mod discretionar. Furnizorul nu are nicio obligatie fata de utilizatori in vederea pastrarii datelor utilizatorilor care nu isi indeplinesc in mod corespunzator obligatiile fata de Furnizor.
Furnizorul are dreptul de a mai pastra datele pe server pentru o perioada de 30 de zile de la suspendarea contului, Furnizorul nefiind obligat insa sa pastreze aceste date.

15. Redeschiderea conturilor
Furnizorul va putea redeschide conturile inchise pentru neplata tarifelor numai dupa plata integrala a tututor sumelor datorate de catre utilizatori, inclusiv a taxelor pentru redeschiderea conturilor, iar redeschiderea conturilor va putea fi facuta de catre furnizor in mod discretionar, potrivit propriei sale aprecieri, numai daca furnizorul va aprecia ca nu mai exista riscul neplatii tarifelor pentru prestarea serviciului.

16. Domeniile .ro
Utilizatorul care doreste sa inregistreze un domeniu .ro va putea face acest lucru accesand link-ul http://www.Reseller.ro/reseller-domenii
Din momentul solicitarii inregistrarii unui domeniu .ro, utilizatorul este obligat sa plateasca domeniul inainte ca acesta sa fie inregistrat de catre Furnizor.
Odata domeniul solicitat si platit de catre utilizator, Furnizorul va inregistra in mod automat domeniul solicitat de catre utilizator.
In cazul in care utilizatorul nu va achita domeniul .ro imediat dupa solicitare, Reseller.ro nu poate fi trasa la raspundere pentru ne-inregistrarea domeniului.
Reseller.ro nu este obligata sa justifice, in orice mod sau in orice masura, decizia de anulare a inregistrarii domeniului .ro.

17. Domeniile non .ro
Prelungirea domeniilor cu extensie diferita de extensia .ro se va efectua dupa confimrarea platii. Furnizorul va emite o factura proforma, urmand ca utilizatorul sa achite contravaloarea ei.
Daca pana la data scadenta a facturii, utilizatorul nu a platit valoarea tarifelor pentru serviciile solicitate, Furnizorul nu va proceda la inregistrarea sau prelungirea domeniului / domeniilor solicitate.

18. Tarife pentru servicii de suport la cerere
Furnizorul va presta utilizatorilor, la solicitarea scrisa a acestora, servicii de suport sau de administrare (adica orice fel de servicii furnizate utilizatorilor in afara celor care privesc strict setarea conturilor de gazduire), dupa cum urmeaza: (i) 1 ora – 30€/ ora; (ii) 2 ore – 25€/ ora; (iii) 3 ore – 20€/ ora; (iv) orice durata ce depaseste 3 ore – 20€ /ora. Aceste preturi nu sunt negociabile.

19. Returnarea tarifelor
Returnarea catre utilizatori a tarifelor (taxelor) achitate de acestia pentru prestarea serviciului se face numai corespunzator unei luni calendaristice intregi, si numai daca utilizatorul respectiv a solicitat in scris acest lucru furnizorului, cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii lunii calendaristice respective. In toate situatiile, tarifele (taxele) de setup ori taxele de inregistrare a domeniilor de web NU vor fi returnate de catre furnizor.
In cazul in care utilizatorii solicita returnarea tarifelor platite pentru serviciile utilizate sau care ar urma sa fie utilizate, Furnizorul le va returna proportional cu serviciile prestate pana in momentul solicitarii, daca este cazul. De asemenea, Furnizorul va retine si sumele necesare acoperirii comisioanelor bancare aferente tranzactiilor.

20. Daune
Utilizatorul declara ca intelege si accepta ca in orice situatii in care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totala a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv si care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depasi in niciun mod si in niciun caz suma totala a tarifelor (taxelor) achitate de catre utilizator furnizorului.

21. Garantia uptime
Garantia Uptime de 99,9 % (garantia de functionare) se refera numai la functionarea retelei, si NU se aplica in cazul serverelor sau serviciilor si aplicatiilor existente pe servere.

22. Exonerare
Furnizorul nu va fi sub nicio forma responsabil pentru perioada de nefunctionare a serverelor datorata actiunilor utilizatorilor sau fluctuatiilor in consistenta internetului.

23. Folosirea corecta a resurselor
Siturile care se incadreaza in limita de transfer contractata raman in continuare subiectul revizuirii in cazul in care folosesc mai mult de 15% din totalul resurselor sistemului (procesor & memorie – se aplica conturilor virtuale de gazduire).

24. Transferul domeniilor
Transferarea unui domeniu este responsabilitatea utilizatorilor si nu a furnizorului, iar utilizatorilor nu li se vor returna niciun fel de sume achitate ca taxe in cazul in care domeniile utilizatorului nu au fost transferate.

25. Parcarea domeniilor
Tariful pentru parcarea unui domeniu pe contul detinut, este de 5€, si se percepe o singura data.
In orice situatie aceasta taxa nu va fi returnata catre utilizatori. Aceasta prevedere este aplicabila conturilor care nu dispun de caracteristica parcarii de domenii in mod gratuit, sau in cazul in care utilizatorii intentioneaza sa parcheze mai multe domenii decat permite tipul de cont detinut.

26. Domeniile virtuale (domenii aditionale)
Tariful pentru fiecare domeniu aditional (virtual), care conduce catre un subdirector in directorul de casa, este de 3€ /luna. Aceasta prevedere este aplicabila conturilor care nu dispun de caracteristica adaugarii de domenii aditionale in mod gratuit sau in cazul in care utilizatorii intentioneaza sa adauge mai multe domenii aditionale decat permite tipul de cont detinut.

27. Servicii oferite utilizatorilor
Toate serviciile precum backup (salvare date) sau panou control sunt furnizate utilizatorilor numai prin amabilitatea furnizorului, fara ca acesta sa isi fi asumat fata de utilizatori vreo obligatie de orice fel in acest sens. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta de acest lucru si intelege si accepta ca este singurul responsabil pentru efectuarea salvarii datelor propriului site.
Furnizorul nu este responsabil in niciun mod pentru pierderea informatiilor gazduite ca urmare a actiunilor utilizatorilor sau datorita erorilor existente in aplicatiile care nu sunt asociate cu serviciul. Ca exemplu, panoul de control nu este asociat cu serviciul si nu este pus la dispozitie de catre furnizor, fiind dezvoltat si oferit de catre cpanel.net.

28. Conditii de furnizare a serviciului
Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice fel de consecinte rezultate din utilizarea serviciului ori a datelor si informatiilor oferite in orice mod de catre site, iar utilizatorul declara ca intelege si accepta acest lucru.

29. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului
Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciului catre orice persoana, potrivit aprecierii discretionare a furnizorului si indiferent de motiv, fara a fi tinut sa justifice ori sa motiveze acest lucru.

30. Incetarea serviciului
Furnizorul are dreptul sa interzica de indata, fara preaviz si fara nici o alta formalitate, accesul pe site ori accesul la serviciu al oricarui utilizator ori al oricarei persoane care incalca in orice mod oricare dintre clauzele prezentei conventii. In acest caz, furnizorul are dreptul sa inceteze de indata furnizarea serviciului catre persoanele mentionate. La optiunea exclusiva a furnizorului, in cazul incalcarii in orice mod a oricareia dintre clauzele prezentei conventii furnizorul va putea recurge la masura mai sus mentionata, ori va putea adresa respectivei persoane un avertisment, ori va putea restrictiona temporar accesul persoanei la oricare dintre facilitatile situl ori serviciului.

31. Limitarea raspunderii
Utilizatorul intelege si accepta ca serviciile contractate prin intermediul acestui site sunt oferite potrivit principiilor “asa cum sunt” si “asa cum sunt disponibile”.
In cazul in care serviciile sunt inaccesibile sau inoperabile pentru diverse motive obiective, incluzand dar fara a se limita la erori din sistem, nefunctionarea echipamentelor utilizate de Furnizor sau orice fel de cauze care se afla in afara controlului Furnizorului, utilizatorul il absolva pe Furnizor de orice raspundere. In acest sens, Furnizorul nu va raspunde pentru orice fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte fata de utilizator ori fata de terte parti.

32. Notificari si anunturi
Reseller.ro isi rezerva dreptul de a trimite notificari privind serviciile oferite precum si anunturi din partea unor terti, atunci cand acestea pot fi in folosul utilizatorilor.

33. Modificarea conventiei
Furnizorul are dreptul de a modifica fara niciun fel de preaviz sau orice alta formalitate oricare dintre prevederile conventiei. Orice modificare este acceptata de catre utilizatorii situl prin simpla utilizare a oricarei facilitati oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea sitului sau contului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea situl sau a contului ori utilizarea in orice mod a serviciului.

34. Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Reseller.ro va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate, pentru servicii de comunicatii electronice si pentru servicii de gazduire pagini web.
La optiunea dvs., ne furnizati unele date personale ale dvs. pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.Reseller.ro de catre Reseller.ro
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Reseller.ro si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerilor contractuali ai operatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de catre Reseller.ro
Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs. pe care sa o trimiteti apoi prin e-mail la adresa contact (at) reseller.ro

Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.