ÎNREGISTRARE DOMENII .RO €7.50 EUR ANUAL
RESELLER VPS CLOUD €6.90 EUR ANUAL
RESELLER HOSTING NELIMITAT €0.90 EUR LUNAR

Politica privind utilizarea acceptabilă

1. Introducere

1.1. Prezenta Politică privind utilizarea acceptabilă („UA”) definește principiile care guvernează utilizarea sistemelor, serviciilor și echipamentelor (după caz) furnizate de NAV Communications în legatură cu serviciile pe care vi le oferim.

1.2. „Utilizator(i)” sau „dumneavoastră” înseamnă clienții sau orice altă persoană care folosește sau accesează serviciile noastre.

1.3. Putem amenda, modifica sau înlocui prezenta UA în orice moment. Utilizarea în continuare a serviciilor prevăzute în baza contractului dumneavoastră după orice astfel de amendament, modificare sau înlocuire constituie acceptarea de către dumneavoastră a oricărei noi UA. Vă recomandam să ne vizitați periodic site-ul pentru a verifica actualizări sau modificări ale prezentei UA.

2. Acțiuni de executare ale NAV Communications – drepturile noastre de a investiga, suspenda, restrange sau rezilia serviciile dumneavoastră

2.1. Ne rezervăm dreptul de a investiga orice încălcare suspectată a prezentei UA. Atunci când constatăm posibile încălcări, putem iniția o investigație, care poate include colectarea de informații de la Utilizatorul implicat și partea reclamantă (după caz) și examinarea materialelor pe serverele sau rețelele noastre sau pe alte echipamente asociate serviciilor pe care le furnizăm în baza contractului dumneavoastră.

2.2. Vom lua măsuri în cazul în care abuzați de serviciile noastre și/sau încălcați prezenta UA. Acțiunile pe care le putem lua, la discreția noastră, în orice moment includ, dar nu se limitează la:

* (a) o discuție telefonică sau un e-mail informal prin care vă solicităm cooperarea;
* (b) un avertisment formal către dumneavoastră;
* (c) suspendarea serviciului (cu sau fără notificare);
(d) restricționarea accesului dumneavoastră la toate sau la orice parte a unui serviciu furnizat în baza contractului dumneavoastră (cu sau fără notificare); sau
* (e) încetarea oricărui serviciu în baza contractului dumneavoastră (cu sau fără notificare).

2.3. Fără a aduce atingere dreptului nostru de a restricționa, suspenda sau înceta serviciul, dacă încalcați prezenta UA și/sau termenii și condițiile noastre, putem decide să vă emitem un avertisment formal, specificând comportamentul inacceptabil și anuntându-vă că încălcările repetate pot avea ca rezultat retragerea integrală sau parțială a serviciilor noastre, temporar sau permanent.

2.4. Dacă, după emiterea unui avertisment formal în conformitate cu alineatul 2.3 de mai sus, comportamentul dumneavoastră continuă să încalce prezenta UA, vă vom retrage toate sau orice parte a serviciilor până când suntem satisfăcuți că ați implementat pașii corespunzatori pentru a vă asigura că utilizarea de către dumneavoastră a sistemelor, serviciilor sau echipamentelor noastre va respecta prezenta UA.

2.5. Dacă se impune o astfel de suspendare, aceasta poate fi ridicată, la discreția noastră, la primirea unui angajament scris din partea dumneavoastră că nu veți mai comite abuzuri viitoare. Până la primirea de către noi a angajamentului scris, folosind datele de contact pe care vi le menționăm, serviciile vor rămâne suspendate. NAV Communications nu este în niciun fel responsabilă pentru nicio pierdere în timpul transmiterii (poștă, e-mail).

2.6. Înainte de terminarea serviciilor putem, în funcție de natura încălcării UA, să lucrăm cu Utilizatorii pentru a evita viitoare încălcări ale UA și pentru a ne asigura că respectiva încălcare nu reapare. Pentru clarificare, decizia de a lucra cu dumneavoastră pentru a rezolva orice încălcare a UA este la discreția noastră absolută.

2.7 Dacă sunteți reseller al serviciilor noastre și dumneavoastră și/sau utilizatorul final încalcă UA, este responsabilitatea dumneavoastră să informați utilizatorul final cu privire la orice acțiune pe care o luăm în legătura cu termenii prezentei UA.

3. Utilizarea Serviciilor

3.1. Nu trebuie să utilizați serviciile noastre în niciun mod ilegal sau în detrimentul altor utilizatori ai serviciilor noastre. De asemenea, nu trebuie sa permiteți niciunei persoane care utilizează conexiunea dumneavoastră să utilizeze serviciile noastre în orice mod ilegal sau în detrimentul altor utilizatori ai serviciilor noastre.

3.2. Pe lângă și fără a aduce atingere obligațiilor dumneavoastră în conformitate cu termenii și condițiile noastre, sunteți de acord să respectați (și să vă asigurați că alții care utilizează serviciile respectă) toate legile, normele și reglementările aplicabile în legatură cu serviciile. În calitate de Utilizator al serviciilor, sunteți răspunzător pentru orice utilizare a serviciilor care vă sunt furnizate, indiferent dacă sunt utilizate fără cunoștință și/sau consimțământul dumneavoastră.

3.3. Sunteți obligat să actualizați datele de contact furnizate către NAV Communications. Menținerea la zi a acestor evidente este importantă, deoarece este posibil să vă trimitem notificări sau alte informații folosind informațiile de contact pe care ni le-ați furnizat.

3.4. În cazul în care utilizarea serviciilor dumneavoastră este investigată de autoritățile competente, ne rezervăm dreptul de a suspenda serviciile pe durata investigației.

4. Responsabilitățile dumneavoastră – securitate

4.1. Siguranța serviciilor utilizate de dumneavoastră este responsabilitatea dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru consecințele nerespectării de către dumneavoastră a măsurilor de securitate adecvate (de exemplu, dosare pierdute sau corupte, furt de identitate, fraudă).

Securitatea dispozitivelor

4.2. Utilizatorii sunt responsabili pentru securitatea propriilor sisteme și dispozitive care sunt conectate direct sau indirect la sistemele noastre.

4.3. Dacă identificăm că sistemele și/sau dispozitivele de la capătul conexiunii dumneavoastră au un impact semnificativ asupra serviciului nostru sau fac parte dintr-un „botnet” (mașini deturnate de alții pentru a distribui software malițios sau alte forme de abuz), ne rezervăm dreptul de a va suspenda sau deconecta serviciile fără notificare.

4.4. Trebuie să luați toate măsurile de precauție rezonabile pentru a vă proteja pe dumneavoastră și sistemele și serverele dumneavoastră de viruși și alte forme de intruziune malițioasă. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună suferită ca urmare a unei astfel de intruziuni.

Securitatea contului

4.5. Trebuie să vă păstrați parola/parolele (dacă există) confidențiale și în siguranță. În cazul în care considerați că parola dumneavoastră a devenit cunoscută oricărei persoane neautorizate sau poate fi utilizată în mod neautorizat, trebuie să luați măsuri pentru a vă schimba imediat parola. În cazul în care considerați că vreunul dintre dispozitivele dumneavoastră a fost folosit pentru a încălca termenii prezentei UA, trebuie să ne informați imediat.

5. Responsabilitățile dumneavoastră – sistemele, serviciile și echipamentele NAV Communications

5.1. Utilizatorii nu trebuie să ia nicio măsură care să restricționeze sau să împiedice orice persoană, parteneriat, societate, firmă sau organizație (client al NAV Communications sau altă persoană) să utilizeze sau să se bucure legal de sistemele, serviciile sau produsele noastre.

5.2. Actele specifice interzise în legătură cu sistemele, serviciile și echipamentele NAV Communications sunt:

5.2.1. Vânzarea sau revânzarea serviciilor și produselor noastre;

5.2.2. Orice formă de publicitate nesolicitată sau nedorită sau inșelătoare;

5.2.3. Furnizarea de date false, inclusiv utilizarea frauduloasă a numerelor cardurilor de credit (iar acest comportament este motiv pentru rezilierea imediată și poate supune infractorul la răspundere civilă sau penală);

5.2.4. Încercarea de a evita autentificarea utilizatorilor sau securitatea oricărei gazde, rețele sau cont (cunoscut și sub numele de „crack” sau „hacking”). Aceasta include, dar nu se limitează la, accesarea datelor care nu sunt destinate Utilizatorului, conectarea la un server sau cont pe care Utilizatorul nu este autorizat în mod expres să îl acceseze sau investigarea securității altor rețele fără autorizarea expresa a proprietarului respectivei rețele terțe;

5.2.5. Realizarea de încălcări ale securității sau întreruperi ale comunicațiilor. Încălcările de securitate includ, dar nu se limitează la, accesul la date ale cărui Utilizator nu este un destinatar sau conectarea la un server sau un cont pe care Utilizatorul nu este în mod expres autorizat să îl acceseze. În scopurile prezentei secțiuni, „întreruperi” includ, dar nu se limitează la, scanări de porturi, inundații de tip ping, spoofing de pachete, informații de rutare falsificate, încercări deliberate de supraîncărcare a unui serviciu, orice forma de atac Denial of Service (DoS) sau încercări de „prăbușire” a unei gazde;

5.2.6. Folosirea oricărui program/script/oricărei comenzi sau trimiterea de mesaje de orice fel, destinate să interfereze sau să afecteze în mod negativ folosirea de către Utilizatori ai rețelei noastre prin orice mijloace, la nivel local sau prin Internet, inclusiv încalcarea confidențialității altor Utilizatori; și

5.2.7. Efectuarea, în scopuri dăunătoare, a oricărei forme de monitorizare a rețelei sau de interceptare a oricăror date care nu vă aparțin.

6. Responsabilitățile dumneavoastră – conținut/material

Aspecte generale

6.1. Sunt interzise depozitarea, distribuirea, transmiterea sau dispunerea publicării oricărui material „interzis” prin utilizarea serviciilor, inclusiv, de exemplu, utilizarea de servicii de trimitere de e-mailuri, postarea pe forumuri on-line și folosirea social media. Ceea ce constituie „material interzis” va fi determinat de noi (la propria noastră discreție). Produsul interzis include (fără limitare):

6.1.1. Material care amenință, hărtuiește, invadează confidențialitatea, este discriminatoriu, defăimător, rasist, obscen, indecent, ofensator, abuziv, dăunător sau rău intenționat;

6.1.2. Materiale care încalcă sau violează drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți (inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de design, secretele comerciale, brevetele, drepturile morale, drepturile de paternitate și drepturile de performanță) – acestea includ utilizarea, distribuirea și/sau copierea oricăror materiale fără acordul expres al proprietarului;

6.1.3. Materiale care încalcă orice lege sau reglementare în vigoare în țara în care utilizați și/sau primiți serviciile; și

6.1.4. Programe care conțin viruși, programe malware (software rău intenționat), falsuri sau orice alte instrumente concepute pentru a compromite securitatea utilizatorilor, paginilor de Internet și/sau sistemelor. Cu toate acestea, puteți transmite probele de programe malware într-o manieră sigură agențiilor corespunzatoare, în scopul combaterii râspândirii acestora.

6.2. Phishing – material care este destinat să obțină informații cum ar fi numele de utilizator, parolele, detaliile cărții de credit sau alte informații personale prin mascare ca o sursă de încredere.

6.3. Pentru evitarea oricărei îndoieli, stocarea și/sau distribuirea prin intermediul sistemelor și/sau serviciilor noastre de către orice Utilizator de software „piratat” sau de orice alte materiale care nu sunt în mod expres licențiate Utilizatorului vor constitui o încalcare a prezentei UA.

6.4. La propria noastră discreție (și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe care le avem în conformitate cu prezenta UA și cu prezentul contract), ne rezervăm dreptul de a elimina sau de a bloca orice material de pe orice server aflat sub controlul nostru. Pe lângă alte acțiuni pe care le putem lua, ne rezervăm dreptul de a notifica autorităților competente, autorităților de reglementare și/sau altor terțe părți utilizarea, stocarea, distribuirea, transmiterea, retransmiterea sau publicarea materialelor interzise (și/ sau a oricăror alte materiale a căror tratare sau utilizare poate constitui un comportament ilegal de către Utilizatori).

Varianta: 10 OCTOMBRIE 2018